Press "Enter" to skip to content

23_1_Shkhagapsoev S. Kh., Kushalieva Zh. A., Krapivina E. A.

Adyghe Int. Sci. J. Vol. 23. No 1. P. 49-63

Read article                                                                                                      Contents of this issue

DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2023-23-1-49-63
EDN: HSXAYS

BIOLOGY

  Original Article

Status and prospects of studying mycobiota biodiversity in the Russian Caucasus

Safarbiy Khasanbievich Shkhagapsoev
Doctor of Biology, Deputy of the Parliament of the Kabardino-Balkarian Republic, Professor of the Department of Biology, Geoecology and Molecular Genetic Foundations of Living Systems, Institute of Chemistry and Biology, Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Bcrbckova, Academician of REA, Full member of AIAS, Honored Scientist of the Kabardino-Balkarian Republic, (Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, Russian Federation), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7815-1605, SPIN code: 8131-5463, AuthorlD: 144855
Zhamaat Adamovna Kushalieva
teacher Chechen Agrarian and Technical College (Chechen Republic, 364037 Grozny, 22 M. N. Nurbagandova str.), https://orcid.org/0000-0003-1331-2153, ghama1978©mail .r u
Elena Aleksandrovna Krapivina
Candidate of Biological Sciences, Lecturer at the Medical College of the Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Bcrbckova (360004, Russian Federation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Chernyshevsky str., 173), e.a.krapivina@mail.ru

Abstract. The article provides an analysis of the state of knowledge of mycobiota in the context of subjects on the territory of the Russian Caucasus. The regional Red Books were analyzed for the content of rare taxa. The question is raised about the need to train highly qualified personnel in the field of mycology. A review of some publications of mycologists of the North Caucasus and South Federal Districts is made.
Keywords: Russian Caucasus, mycobiota, subjects, Red Data Book, rare and endangered speeies

Acknowledgments: the author are thankful to the anonymous reviewer for his valuable remakes.

For citation. Shkhagapsoev S. Kh., Kushalieva Zh. A., Krapivina E. A. Status and prospects of studying mycobiota biodiversity in the Russian Caucasus. Adyghe hit. Sei. J. 2023. Vol. 23, No. 1. Pp. 49-63.
DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2023-23-l-49-63; EDN: HSXAYS

The author has read and approved the final version of the manuscript.
Submitted 03.02.2023; approved after reviewing 09.02.2023; aeeepted for publication 16.02.2023

                                                                                                                                       © Shkhagapsoev S. Kh.,
                                                                                                                                                                       Kushalieva Zh. A.,
                                                                                                                                                                       Krapivina E. A., 2023
                                                                                                                                                                              

REFERENCES

1. Bush N. A. Botaniko-geograficheskij ocherk Kavkaza. M.-L.: izd-vo AN SSSR, 1935. 107 p.
2. Grossgejm A. A. Analiz flory1 Kavkaza. Trudy1 Botan. Ist-ta Az FAN SSSR. 1936. Vol. 1. 256 p.
3. Grossgejm A. A. Rastitel‘ny‘j pokrov Kavkaza. M.:M0IP, 1948. 264 p.
4. Grossgejm A. A. Rastitel‘ny‘j pokrov Kavkaza. M.: Nauka, 1952. 632 p.
5. Galushko A. I. Flora zapadnoj chasti czentraFnogo Kavkaza (ZCzK), co analiz i perspektivy1 ispoFzovaniya. Avtoref. diss… .doktora biol. nauk. 1969. 42 p.
6. Kharadze A. L. E‘ndemichny‘j gemikserofil‘ny‘j element vy‘sokogorij BoFshogo Kavkaza. Problemy1 botaniki: Mater, po izucheniyu flory1 i rastit. Vy‘sokogorij. M.-L.: Nauka. 1960. Vol. 5. Pp. 115-126.
7. Kharadze A. L. К izucheniyu paleoeuidemikov v vy‘sokogor‘yakh BoFshogo Kavkaza. Soobshh. AN Gruz SSR. 1972. Vol. 66. 3. Pp. 661-664.
8. Shkhagapsoev S. Kh. Botanicheskaya i fitoe‘kologicheskaya letopis1 Kabardino-Balkarskoj Respubliki. NaFchik: izd-vo M. i V. Kotlyarovy‘kh. 2022. 322 p.
9. Akhmedova K. S. Istoriya botanicheskikh issledovanij Chechni i Ingushetii (nach XVIII- XX vv). Disser. kand. biol.nauk. M. 2005. 199 p.
10. Omarkhadzhieva F.S. Analiz flory1 Chechenskoj Respubliki. Disser. kand. biol. Nauk. Grozny1]. 2011. 323 p.
11. Bronevskij S. P. Kavkazczy1 (1750-1820). Novejshie geograficheskie i istoricheskie izvestiya о Kavkaze. M., 1823. 465 p.
12. Radde G. I. Osnovny‘e cherty1 rastiteFnogo mira na Kavkaze. Zapiski SKO RGO. Tiflis, 1901. Kn.22. Vy‘p. 3-6. 199 p.
13. Tajsumov M. A., Krapivina E. A., Umarov M. U., Astamirova M. A. Konspekt bioty1 makromiczetov Chechenskoj Respubliki. Vestnik Akadcmii nauk Chechenskoj Respubliki. g. Grozny1], 2012. No. 1 (16). Pp. 31-36.
14. Krasnaya Kniga Chechenskoj Respubliki (vtoroe izdanic). Rostov-na-Donu; ООО «Yuzhny‘j izdatcFskij dom», 2020. 480 p.
15. Dakieva M. K. Flora Respubliki Ingushetiya i ее annaliz. Avtoref. diss..kand. biol. Nauk. Stavropol1, 2003. 24 p.
16. Krasnaya kniga Respubliki Ingushetiya, Rastcniya i zhivotny‘e (otv. Rcdaktor T.Yu. Tochicv). Magas: izd-vl «Serdalo», 2007. 372 p.
17. Nikolaev I. A. Rcdkic vidy1 gribov makromiczetov v Rcspublikc Severnaya Osctiya – Alaniya. Novosti sistematiki nizshikh rastenij. SPB. 2000. Vol. 35.
18. Nikolaev I. A. Makromiczcty1 Respubliki Severnaya Osctiya – Alaniya. Novosti sistematiki nizshikh rastenij. SPB. 1999. Vol. 33.
19. Galushko A. I. Rastitel‘ny‘j pokrov Checheno-Ingushetii. Grozny1]: Chech.-Ing. Izd-vo, 1975. 117 p.
20. Komzha A. L., Popov К. P. Rastitel‘ny‘j mir. Vladikakaz: prekt e‘kspess.2000. 541 p.
21. Teterevnekova – Babayan D. N. Griby1 roda Scptoria v SSSR. Erevan. 1987.
22. Savinczeva Z. D. Gribny‘e bolczni kormovy‘kh i zernobobovy‘kh Kabardino-Balkarii. NaFchik:/ KBGU, 1982. 136 p.
23. Balkarova M. B., Shkhagapsoev S. Kh. Izuchcnnost1 mikoflory1 Kabardino-Balkarii. V sb.: Chelovck i biosfera. Majkop: AGU. 1999. Pp. 27-28
24. Shkhagapsoev S. Kh., Krapivina E. A. Makromiczcty1 lesny‘kh e‘kosistem Kabardino-Balkarii NaFchik: Poligrafscrvis i T. 2004. 94 p.
25. Krasnaya kniga Rostovskoj oblasti. Rastcniya i griby1 (otv. rcdaktor V.V. Fedyacva). Rostov-na-Donu: Minprirody1 rostovskoj oblasti. 2014. Vol. 2. 344 p.
26. Krasnaya kniga Kabardino-Balkarskoj Respubliki (nauchny‘e redaktory1: S. Kh. Shkhagapsoev, F. A. Tembotova). NaFchik: ООО «Pechatny‘j dvor», 2018. 492 p.
27. ShiUnikov D. S. Konspekt flory1 Karachacvo-Cherkessii. Stavropol1: Argus. 2010. 392 p.
28. Zernov A. S., Onipchenko V. G. Sosudisty‘e rasteniya Karachaevo-Cherkesskoj Respubliki M.: Maks-Press. 2011. 237 p.
29. Botashev R. S.-M. Agarikoidny‘e bazidiomiczety1 v e‘kosistemakh Teberdinskogo zapovednika. Dissertacziya kandidata biologicheskikh nauk : Moskva, 2001. 134 p.
30. Krasnaya kniga Karachaevo-Cherkesskoj Respubliki (otv. redaktor V. G. Onipchenko). Cherkessk: ООО «Nartizdat» 2013. 352 p.
31. Ivanov A. L. Konspekt flory1 Stavropokya. Stavropol1, 2001. 200 p.
32. Krasnaya kniga Stavropokskogo kraya. Rasteniya (otv. redaktor A.L. Ivanov). Stavropol1: ОАО «Poligraf-servis» 2002. Vol. 1. 383 p.
33. Lepekhina A. A. Flora i rastiteknost1 Dagcstana. Makhachkala: Poligraf-e‘kspress. 2002. 350 p.
34. Murtazaliev R. A. Konspekt flory1 Dagcstana. Makhachkala: izd-vo «E‘pokha>, 2009. Vol. 1-4.
35. Krasnaya kniga Respubliki Dagestan. Rasteniya i zhivotny‘e (otv. redaktor G. M. Abdurakhmanov). Makhachkala: izd-vo «Dagestan» 2016. 552 p.
36. Litvinskaya S. A. Letopis1 botanichcskoj nauki Kubani. Krasnodar.:E‘koinvest. 2010. 302 p.
37. Nagalevskij V. Ya. Oscnnyaya mikoflora zakaznika «Kamy‘shanova Polyana» Lagonakskogo nagor‘ya. V sb.: Problcmy1 Lagonakskogo nagor‘ya. Krasnodar. 1987. Pp. 53-56.
38. Flora Nizhnego Dona. (otv. red. G.M. Zozulin) Rostov-na-Donu: RGU. 1984.
39. Krasov L. I. Mioflora i gribny‘e bolczni drevesny‘kh i kustarnikovy‘kh porod Rostovskoj oblasti. Avtoref. diss. ..kand. biol. Nauk Rostov-na-Donu. 1955.
40. Rusanov V. A., Rebriev Yu. A., Bulgakov T. S. Makromiczcty1 Botanichcskogo sada Yuzhnogo Fcdcraknogo Univcrsitcta. Trudy1 Botanichcskogo sada Yuzhnogo Fcdcraknogo Univcrsitcta. Rostov-na-Donu. 2018. Vy‘p. 3. Pp. 66-96.
41. Nagalevskij V. Ya., Radchenko A. S., Boglacheva L. N. Dopolnenie к mikoflore Lagonakskogo nagor‘ya. V sb.: Aktuakny‘e voprosy1 e‘kologii i okhrany1. Matcrialy1 nauchno-prakt. Konfer. Krasnodar: KubGU 1954. Ch. 1. Pp. 81-86.
42. Rebriev Yu. A. К izuchcniyu gastcromiczctov Respubliki Ady‘geya (Krasnodarskij kraj). Biol, raznoobrazie Kavkaza: mater. VI Mezhdunar. konfer. Nakchik: KBGU. 2004. Pp. 219-221.
43. Krasov L. I. Obzor gribny‘kh bolcznej derev‘ev i kustarnikov v Rostovskom botanichcskom sadu. Byullyuten1 GBS. 1960. Vy‘p. 37. Pp. 60-65.
44. Kassaneli D. P., Lebedeva G. V. Analiz vidovogo sostava makromiczctov goroda Krasnodara i ego okrestnostcj. V sb.: Aktual‘ny‘e voprosy1 e‘kologii i okhrany1 prirody1. Krasnodar. KubGU. 2005. P. 84-85.
45. Vy‘shhepan S. L. Makromiczcty1 nizovij Dona i Scvcrnogo Priazov‘ya (v predclakh Rostovskoj oblasti). Avtoref. diss.. .kand. biol. Nauk. Kiev, 1990. 23 p.
46. Kovalenko A. E. Griby1 poryadka Agaricales s.l. gorny‘kh lesov czcntraknoj chasti Severo-Zapadnogo Kavkaza. Avtoref. diss. ..kand. biol. Nauk. L.: BIN RAN. 1980. 23 p.
47. Sopina A. A. Agarikoidny‘e bazidiomiczety1 gorny‘kh lesov bassejna reki Beloj (Severo-Zapadny‘j Kavkaz) //dissertacziya kandidata biologicheskikh nauk : SPb, 2001. 224 p.
48. Rusanov V. A., Vy‘shhepan S. L. Donskaya gribnicza. Rostov-na-Donu: Rostovsk. Knizhen. Izd-vo, 1988. 174 p.
49. Krasnaya kniga Krasnodarskogo kraya. Rasteniya i griby1 (otv. redaktor S.A. Litvinskaya). Kanodar: ООО «Kovcheg» 2017. Izd-c 2-e 850 p.
50. Rebriev Yu. A. Gastcromiczcty1 Rostovskoj oblasti – konspekt mikobioty1. Mikologiya i fitopatologiya, 2003. Vol. 37. Vy‘p. 3. Pp. 53-57.
51. Rebriev Yu. A. Gastcromiczcty1 roda Gcastrum v Rossii. Mikologiya i fitopatologiya, 2007. Vol. 41. Vy‘p. 2. Pp. 139-151.
52. Bulgakov T. S. Fitopatogcnnaya mikobiota drevesny‘kh rastenij botanichcskogo sada RGU. V sb.: Mikologiya i akgologiya -2004. Mater, konf. Posvyashheny‘e 58-lctiyu kafedry1 mikologii i akgologii MGU. M.: ООО «Prometej». 2004. Pp. 30-31.
53. Rusanov V. A., Grebennikova D. V. Dcrcvorazrushayushhic griby1 g. Rostov-na-Donu i egookrcstnostcj. V sb.: Sovrcmcnnaya mikologiya v Rossii. Mater.IV s‘ezda mikologov Rossii. M.: Nacz. akademiya mikologii. 2017. Vol. 6. Pp. 242-243.
54. Rusanov V. A., Bulgakov T. S. Muchnistorosyany‘e griby1 Rostovskoj oblasti. Mikologiya i fitopatologiya. 2008. Vol. 42. Vy‘p. 4. Pp. 314-322
55. Bulgakov T. S. Obligatno-paraziticheskie fitopatogenny‘e griby1 i gribopodobny‘e organizmy1 na drevesny‘kh rasteniyakh v botanicheskom sadu Yuzhnogo Federaknogo Universiteta // Trudy1 Botanicheskogo sada Yuzhnogo Federaknogo Universiteta. Rostov-na-Donu: izd-vo YuFU. 2021. Vy‘p. 6. Pp. 136-182.
56. Rebriev Yu. A., Rusanov V. A., Bulgakov T. S., Svetasheva T. Yu., Zmitrovich I. V., Popov E. S. Mikobiota aridny‘kh territorij yugo-zapada Rossii. Rostov-na-Donu: izd-vo YuFU, 2012. 88 p.
57. Nikolaev I. A. Resursy1 makromiczetov v Severnoj Osetii. V sb.: Gorny‘e e‘kosistemy‘ i ikh komponenty1. Trudy1 mezhdunarodnoj konferenczii. Nakchik. 2005. Vol. 2. Pp. 50.

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук