Press "Enter" to skip to content

Adyghe Int. Sci. J. Vol. 23, No 4. P. 109-125

Adyghe Int. Sci. J. Vol. 23, No 4. P. 109-125. 

Read article                                                                                                                     Contents of this issue

DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2023-23-4-109-125
EDN: RQGKIX

PHILOSOPHY

  Original Article

To the invaluable facets of Kabardian proverbs

Khazhismel Gisovich Tkhagapsoev
Doctor of Philosophy, Professor of the Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov (173, Chernyshevsky st., Nalchik, 360004, Kabardino-Balkarian Republic), ORCID https://orcid.org/0000-0001-5778-5265, gapsara@rambler.ru

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of Kabardian proverbs, which appear when they are correlated with Russian ones and have not yet received proper research attention, since the practice of mass comparison of Russian and Kabardian proverbs (as well as proverbs of various ethnic groups) has not been established – this is hampered by serious difficulties in achieving adequate expression (transmission) meanings when translating ethno-proverbs into Russian. And episodic correlations of ethnic and Russian proverbs are limited to showing clearly exotic features (metaphorical, toponymic, zoomorphic) inherent in the proverbs of a certain ethnic group or comparisons of proverbs of different ethnic groups according to certain lexicalsemantic features in search of something in common between them. Taking these circumstances into account, a comparative analysis of the entire corpus of certified Kabardian proverbs and the well-known Russian corpus was undertaken. It is shown that Kabardian proverbs have fundamentally significant differences from Russian ones – they represent not only a storehouse of wisdom and an arsenal of folk pedagogy (which applies to proverbs of any ethnic group), but also a clearly articulated “voice of the court of traditions,” which gives them unusual intonations of sound and a special significance in the general cultural system.

Keywords: culture, folklore, proverbs, sayings, proverbs, traditions, verbal communication, proverbs in verbal communication.

Acknowledgments: the author are thankful to the anonymous reviewer for his valuable remakes

For citation. Tkhagapsoev Kh. G. To the invaluable facets of Kabardian proverbs. Adyghe Int. Sci. J. 2023. Vol. 23, No. 4. P. 109–125. DOI: https://doi.org/10.47928/1726-9946-2023-23-4-109-125; EDN: RQGKIX

The author has read and approved the final version of the manuscript.
Submitted 11.10.2023; approved after reviewing 18.12.2023; aeeepted for publication 20.12.2023.

                                                                                                                                                                 © Tkhagapsoev Kh. G., 2023

REFERENCES

1. Mokiyenko V. M. Sovremennaya paremiologiya (lingvisticheskiy aspekt). Mir russkogo slova, 2010. № 3. P. 6–20.
2. Gafiatullina N. R., Artamonova A. A. Skhodstvo znacheniy poslovits raznykh narodov na primere angliyskogo, russkogo i tatarskogo yazykov. Sovremennaya nauka. Seriya: Gumanitarnyye nauki, 2019. № 1. P. 117–120.
3. Gasharova A. R. Zoomorfnaya obraznost’ lezginskikh narodnykh poslovits i pogovorok. Traditsionnaya kul’tura, 2022. № 1. P. 80–89.
4. Mekerova A. Sopostavitel’nyy analiz angliyskikh, russkikh, karachayevskikh poslovits po leksikosemanticheskomu priznaku. Filologicheskiye nauki, 2015. № 12. P. 77–82.
5. Moiseyeva I. Yu., Sorokina Ye. V. Sravnitel’nyy analiz buryatskikh i russkikh paremiymezhkul’turnyy aspekt. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya, 2020. № 3(82). P. 472–476.
6. Pavlikova Ye. A. Poslovitsy i pogovorki narodov Rossii. M.: Izd. «OMG-Prosveshcheniye», 2022. 208 p.
7. Mutayeva S. I., Aliyeva D. M. K voprosu adekvatnogo perevoda i peredachi semantiki paremiy s russkogo na angliyskiy yazyk. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya, 2021. № 5(90). P. 373–37.
8. Nuryyeva L. Kh. K voprosu o perevodimosti. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2017. № 3. P. 44–51.
9. Tkhagapsoyev Kh. G. Kabardinskiye poslovitsy i pogovorki(v perevode na russkiy yazyk). Nal’chik: Izd. «El’-Fa», 2000. 84 p.
10. Rybnikova M. A. Russkiye poslovitsy i pogovorki. M., izd. AN SSSR, 1961. 232 p.
11. Gutova L. A. Adygskiye poslovitsy i pogovorki s tolkovaniyami. Nal’chik: Izd. IGI KBNTS RAN, 2016. 364 p.
12. Shkitskaya I. YU. Fenomen ironii i yeye funktsii v diskurse. Vestnik Tomskogo universiteta, 2019. № 440. P. 45–52.
13. Katsyuba L. B. Determinatsiya paremii kak yedinitsy yazyka i kommunikatsii. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. № 1. P. 53–58.
14. Maytiyeva R. A., Zaydiyeva L. R. Paremiya kak osobaya sistema znachashchikh yedinits. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya, 2021. № 5. P. 371–375.
15. Tkhagapsoyev Kh. G. Kommunikativnyye osobennosti bespis’mennykh kul’tur. Nauchnaya mysl’ Kavkaza, 2000. № 2. P. 46–54.
16. Tkhagapsoyev Kh. G. Kavkazskaya kul’tura: osobennosti genezisa i tendentsii razvitiya. SPb: «Asterion», 2008. 222 p.
17. Kazharov A. G., Tkhagapsoyev Kh. G., Yakhutlov M. M. Magistratura v sovremennom rossiyskom vuze: regional’noye izmereniye. Vyssheye obrazovaniye v Rossii, 2017. № 3. P. 101–108.
18. Tkhagapsoyev Kh. G. Regional’nyy vuz vypadayet iz strategii razvitiya otechestvennogo obrazovaniya. Vyssheye obrazovaniye v Rossii, 2014. № 2. P. 38–42.
19. Tkhagapsoyev Kh. G., Yakhutlov M. M. Rasstavayas’, obresti: k oriyentiram «post- bolonskogo» razvitiya vuzovskogo obrazovaniya v Rossii. Vyssheye obrazovaniye v Rossii, 2022. T. 31, № 10. P. 44-–55.
20. Guliyeva (Zanukoyeva) KH. F. Karachayevo-Balkarskiye poslovitsy i pogovorki o mudrosti. Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2020. № 6 (98). P. 289–294.

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук