Press "Enter" to skip to content

Vol. 22, no 1. P. 101–105

Reports AIAS. Vol. 22, no 1. P. 101–105. ISSN 1726-9946

Contents of this issue

REVIEWS

  Book review

The first step towards the preparation of monograph «Biological
flora of Kabardino-Balkaria»

1Tsugkiev B. G., 2Gagieva L. Ch.

Gorsky State Agrarian University, Vladikavkaz, Russia
E-mail:
1zugkiev@mail.ru, 2laragagieva@yandex.ru

      The article provides a detailed review of the monograph by S. Kh. Shkhagapsoev, V. A. Chadayeva «Ecology of resource plants of the Kabardino-Balkarian Republic» published as part of the project of the AIAS President, Doctor of Economics Arsen Bashirovich Kanokov on financing and publishing research papers on history, ethnography, orography, culture, literature, local history, natural resources.

Keywords: Kabardino-Balkaria, ecology, vegetation cover, flora.

© B. G. Tsugkiev,
L. Ch. Gagieva, 2022

Spisok istochnikov

1. SHkhagapsoev S. H. Rastitel’nyj pokrov Kabardino-Balkarii. Nal’chik: Tetragraf, 2015. 350 s.
2. Krasnaya kniga Kabardino-Balkarskoj Respubliki / nauch. red. M. CH. Zalihanov. 2-e izd. Nal’chik: Pechatnyj dvor, 2018. 494 s.
3. Flora Central’nogo Kavkaza. CH. 1. : trudy obshchestva ispytatelej prirody pri Har’kovskom universitete. 1894. T. XXVII. S. 123–332.
4. Alekseev B. D. Zagotovka i primenenie lekarstvennyh rastenij Kabardy. Nal’chik: Kabgosizdat, 1952. 104 s.
5. Kos YU. I. Lekarstvennye rasteniya Kabardino-Balkarii. Nal’chik: El’brus, 1963. 135 s.
6. Galushko A. I. Flora zapadnoj chasti Central’nogo Kavkaza (ZCK), ee analiz i perspektivy ispol’zovaniya : avtoref. dis. . . . dokt. biol. nauk. L., 1969. 42 s.
7. Haradze A. L. K izucheniyu palsoendemikov v vysokogor’yah Bol’shogo Kavkaza // Soobshch. AN GSSR. 1972. T. 66, № 3. S. 661–664.
8. Portenier N. N. Flora i botanicheskaya geografiya Severnogo Kavkaza. Izbrannye trudy / cost. A. K. Sytin, D. V. Gel’tman. M., 2012. 294 s.
9. SHkhagapsoev S. H., Starikova N. V. Analiz estestvennoj dendroflory Kabardino-Balkarii Nal’chik: Izd-vo KBGU. 2002. 113 s.
10. SHkhagapsoev S. H., Murzakanova-Tlekhas L. Z. Ekologiya Kamnelomok Kabardino-Balkarii. Nal’chik: Poligrafservis i T. 2005. 77 s.
11. SHkhagapsoev S. H., Thazaplizheva L. H. Ekologiya podsnezhnikov Kabardino-Balkarii. Nal’chik: Izd-vo M. i V. Kotlyarovyh, 2007. 152 s.
12. SHkhagapsoev S. H., Thazaplizheva L. H. Ekologiya redkih rastenij Kabardino-Balkarii. Nal’chik: Izd-vo M. i V. Kotlyarovyh, 2009. 256 s.
13. SHkhagapsoev S. H., CHadaeva V. A. Ekologiya lukov (Allium L.) Kabardino-Balkarii. Nal’chik: Poligrafservis i T, 2014. 170 s.
14. SHkhagapsoev S. H., CHadaeva V. A., SHkhagapsoeva K. A. Materialy dlya CHernoj knigi flory Kabardino-Balkarskoj Respubliki. Nal’chik: Poligrafservis i T, 2018. 140 s.
15. SHkhagapsoev S. H., ZHemuhova M. M., CHadaeva V. A. Ekologiya i ohrana cenopopulyacij Helleborus caucasica A. Br. na Kvakaze. Nal’chik: Izd-vo M. i V. Kotlyarovyh, 2020. 125 s.
16. SHkhagapsoev S. H., CHadaeva V. A., SHkhagapsoeva K. A. CHernaya kniga flory Kabardino-Balkarskoj Respubliki. Nal’chik: Izd-vo M. i V. Kotlyarovyh, 2021. 200 s.

For citation. Tsugkiev B. G., Gagieva L. Ch. The first step towards the preparation of «Biological flora of Kabardino-Balkaria» (Review of the monograph by S. Kh. Shkhagapsoev, V. A. Chadayeva «Ecology of resource plants of the Kabardino-Balkaria Republic») // Reports of AIAS. 2022. Vol. 22, no. 1. P. 101–105. 

Reed article

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук