Press "Enter" to skip to content

Vol. 22, no 1. P. 57-70

 Reports AIAS. Vol. 22, no 1. P. 57-70. ISSN 1726-9946

Contents of this issue

DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-57-70

BIOLOGY

Research Article

Climatogenic changes in meadow ecosystems in the Central Caucasus on the example of specially protected natural areas

1Chadaeva V. A., 2Tsepkova N. L., 3Pshegusov R. H.
Presented by full member of AIAS S. Kh. Shkhagapsoev

Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories of Russian Academy of Science, Nalchik,
Russia
E-mail: 1v_chadaeva@mail.ru, 2cenelli@yandex.ru, 3p_rustem@inbox.ru

        The basic trends of vegetation dynamics in meadow ecosystems of the Central Caucasus under the impact of current climatic changes were revealed on the example of subalpine meadows of the National Park «Prielbrusye» and Sukan plot of the Kabardino-Balkarian State High-Mountain Reserve. In the past 20 years, in the mountains of the Central Caucasus, during the period of active vegetation, the temperature increased by 0,46 С and precipitation by 16,24 mm, respectively. Humid subalpine meadows, which are indicators of climatic changes, are therewith more susceptible to climatic changes. Significant changes were registered in the following geobotanical and ecological parameters per 6–7 years. Mesophytous subalpine meadows are less susceptible. Steppe subalpine meadows are insignificantly responsive to current climatic changes.

Keywords: climate change, Kabardino-Balkar State High-Mountain Reserve, National Park «Prielbrusye», vegetation dynamics, xerophytization.

                                                                                                                                           © V. A. Chadaeva,
                                                                                                                                           N. L. Tsepkova,
                                                                                                                                           R. H. Pshegusov 2022

                                                                    Spisok istochnikov
1. Adoption of the Paris Agreement // Conference of the Parties. Twenty-first Session. Paris, 30 November to 11 December 2015. The Framework Convention of the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. UN. 42 r.
2. Deshcherevskaya O. A., Avilov V. K., Din’ B. Z., Chan K. KH., Kurbatova YU. A. Sovremennyy klimat natsional’nogo parka Kat T’yen (Yuzhnyy V’yetnam): ispol’zovaniye klimaticheskikh dannykh dlya ekologicheskikh issledovaniy // Geofizicheskiye protsessy i biosfera. 2013. T. 12, № 2. S. 5–33.
3. Lenoir J., Gegout J. C., Marquet P. A., de Ruf-fray P., Brisse H. A significant upward shift in plant species optimum elevation during the 20th century // Science. 2008. Vol. 320. P. 1768–1771.
4. Hill G.B., Henry G.H.R. Responses of High Arctic wet sedge tundra to climate warming since 1980 // Global Change Biology. 2010. Vol. 17. P. 276–287.
5. Atayev Z. V., Bratkov V. V. Reaktsiya landshaftov Severnogo Kavkaza na sovremennyye kli maticheskiye izmeneniya // Yug Rossii: ekologiya, razvitiye. 2014. № 1. S. 141–157.
6. Lur’ye P. M., Panov V. D. Izmeneniye deyatel’nosti snezhnykh lavin na severnom sklone Bol’ shogo Kavkaza v svyazi s klimaticheskimi usloviyami // Ekologicheskiy vestnik nauchnykh tsen trov Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva. 2006. Prilozheniye 1. S. 47–53.
7. Adzhiyeva A. A., Kondrat’yeva N. V. Izmeneniye klimata i gidrometeorologicheskiye yavleniya v gornykh rayonakh Kavkaza // Ustoychivoye razvitiye gornykh territoriy. 2009. № 1. S. 68–72.
8. Nosenko G. A., Khromova T. Ye., Rototayeva O. V., Shakhgedanova M. V. Reaktsiya lednikov Tsentral’nogo Kavkaza v 2001–2010 gg. na izmeneniya temperatury i kolichestva osadkov // Lod i Sneg. 2013. № 1(121). S. 27–33.
9. Vayngartner R., Gunya A. N. Vliyaniye izmeneniy klimata na stok i vodnoye khozyaystvo gornykh regionov: opyt i uroki Al’p dlya Kavkaza // Ustoychivoye razvitiye gornykh territoriy. 2017. T. 9. № 1(31). S. 55–63.
10. Vinogradova V. V., Titkova T. B., Belonovskaya Ye. A., Gracheva R. G. Vozdeystviye izmeneniya klimata na gornyye landshafty Severnogo Kavkaza // Sovremennyye problemy distantsion nogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2015. T. 12, № 6. S. 35–47.
11. Yelumeyeva T. G., Onipchenko V. G. Yestestvennaya raznogodichnaya dinamika pestroovsyanitsevogo luga Teberdinskogo zapovednika // Byulleten’ Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Otdeleniye Biologicheskoye. 2006. T. 111, vyp. 2. S. 62–71.
12. Bidzhiyeva F. KH. Dolgovremennaya dinamika al’piyskikh kovrov // Sostav i struktura vy sokogornykh ekosistem Teberdinskogo zapovednika: Trudy Teberdinskogo gosudarstvennogo biosfernogo zapovednika. 2007. Vyp. 27. S. 71–89.
13. Akatov V. V., Akatova T. V. Izmeneniya fitotsenozov vysokogornykh lugov i pustoshey La gonakskogo nagor’ya (Zapadnyy Kavkaz) za posledniye 15–20 let // Rastitel’nost’ Rossii. 2012. № 21. S. 3–12.
14. Gigauri K., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus // Turkish Journal of Botany. 2013. Vol. 37, no. 6. P. 1104–1114.
15. Akatov P.V. Izmeneniye verkhney granitsy rasprostraneniya drevesnykh vidov rasteniy na Zapadnom Kavkaze (basseyn r. Beloy) v svyazi s sovremennym potepleniyem klimata // Eko logiya. 2009. №. 1. S. 37–43.
16. Akatov P.V., Varshanina T.P. Izmeneniye klimata i rastitel’nosti na Kavkaze: sovremen nyye tendentsii i prognoz // Ekologicheskiy Vestnik Severnogo Kavkaza. 2011. T. 7, № 1. S. 4–9.
17. Sharyy P. A., Sharaya L. S. Izmeneniye Ndvi lesnykh ekosistem Severnogo Kavkaza kak funk tsiya rel’yefa i klimata // Lesovedeniye. 2014. № 5. S. 83–90.
18. Tembotov A. K., Shebzukhova E. A., Tembotova F. A., Tembotov A. A., Vorokova I. L. Pro blemy ekologii gornykh territoriy. Maykop: Izd-vo Adygeyskogo gos. un-ta, 2001. 186 s.
19. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Gottingen, 1974. 97 p.

For citation. Chadaeva V.A., Tsepkova N.L., Pshegusov R. H. Climate-driven changes in meadow ecosystems of the Central Caucasus on the example of specially protected natural areas // Reports of AIAS. 2022. Vol. 22, no. 1. P. 57–70. DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-57-70

Read article

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук