Press "Enter" to skip to content

Vol. 22, no 1. P. 71-78

 Reports AIAS. Vol. 22, no 1. P. 71-78. ISSN 1726-9946

Contents of this issue

DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-71-78

PHILOLOGY

Research Article

A woman in the Adyghe picture of the world – the optics of
proverbs and sayings

Kremshokalova M. Ch.
Presented by full member of AIAS Kh. I. Bakov

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
E-mail: marina_kremshokalova@mail.ru 

    The article examines the ethnocultural specificity of the representation of women in the cultural system through the prism of the Adyghe paremiology. The potential of proverbs and sayings as reliable sources projecting value priorities in the linguistic picture of the world is noted. The author emphasizes the significant place of women in the Adyghe society and Adyghe culture, her status priorities, and the peculiarities of relationships with men. The rooting of the principles of equal dignity of men and women in the Adyghe social system is demonstrated; the special role of women in the family and cultural and communicative relation.

Keywords: woman, man, gender, picture of the world, paremia, cultural meaning, value, status.

© M. Ch. Kremshokalova, 2022

Spisok istochnikov

1. Tkhagapsoyev KH. G. Interpretatsii sotsial’nogo vremeni i prostranstva v kontekste tsivili zatsionnykh protsessov // Polis. Politicheskiye issledovaniya. 2015. № 2. C. 173–180.
2. Tkhagapsoyev KH. G. K osobennostyam sotsial’nogo bytiya sovremennoy Rossii // Filosofskiye nauki. 2007. № 9. C. 48–66.
3. Tkhagapsoyev KH. G., Shadzhe A. YU., Il’inova N. A., Kukva Ye. S., Taukanova Z. CH. Determi natsiya gendera etnicheskim faktorom: kavkazskiy diskurs. M.: Izd-vo «Sputnik+», 2019. 134 s.
4. Permyakov G. L. O lingvisticheskom aspekte poslovits i pogovorok // Proverbium. 1968. № 11. S. 276–285.
5. Zhdanova V. V. Poslovitsy i pogovorki kak istochnik izucheniya russkogo kul’turno yazykovogo soznaniya // Kul’turnyye sloi vo frazeologizmakh i v diskursivnykh praktikakh. M., 2004. S. 151–160.
6. Balova I. M., Kremshokalova M. CH. Filosofskiye i nravstvennyye kontsepty v russkikh i kabardinskikh paremiyakh. Nal’chik: Izd-vo M. i V. Kotlyarovykh, 2009. 188 s.
7. Tekuyeva M. A. Muzhchina i zhenshchina v adygskoy kul’ture: traditsii i sovremennost’. Nal’ chik: El’-Fa, 2006. 259 s.
8. Kabardinskiye poslovitsy / sost. A. Gukemukh, Z. Kardangushev. Nal’chik: El’brus, 1994. 323 s.
9. Tkhagapsoyev KH. G. O kavkazskoy kul’turnoy obshchnosti // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 1999. T. 69, № 2. C. 30–37.

For citation. Kremshokalova M. Ch. A woman in the Adyghe picture of the world – the optics of proverbs and sayings // Reports of AIAS. 2022. Vol. 22, no. 1. P. 71–78.
DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-71-78 

Reed article

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук