Press "Enter" to skip to content

Vol. 22, no 1. P. 39-43

Reports AIAS. Vol. 22, no 1. P. 39-43. ISSN 1726-9946

Contents of this issue

DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-39-43

BIOLOGY

Research Article

The first findings of diatoms (Bacillariophyta) in lake sekretnoe
(Kabardino-Balkaria)

Slonov T. L., Adzhieva D. H., Slonov L. H. – full member of AIAS

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
E-mail: janet1010@yandex.ru

      In the course of our work, 12 species of diatoms (Bacillariophyta) of Lake Sekretnoe (Kabardino-Balkaria) were identified for the first time. One of the identified taxa is also new to KBR.

Keywords: diatoms (Bacillariophyta), karst lake Sekretnoe, Kabardino-Balkarian Republic.

                                                                                                                                                © T. L. Slonov,
                                                                                                                                                D. H. Adzhieva,
                                                                                                                                                L. H. Slonov, 2022

                                                                    Spisok istochnikov
1. Balonov I. M. Podgotovka vodorosley k elektronnoy mikroskopii // Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoyemov. M.: Nauka, 1975. S 87–89.
2. Yemuzova L. Z. Gidrologicheskiye osobennosti Nizhnego Golubogo ozera (Chirikk¨yel’) // Materialy III vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarod. uchast. «Ekologo-geograficheskiye problemy regionov Rossii». Samara: Izd-vo Samarskiy gosudarstvennyy sotsial’no-pedagogicheskiy universitet, 2012. S. 36–41.
3. Yemuzova L. Z. Osobennosti gidrologicheskogo rezhima sekretnogo ozera // Aprobatsiya. 2014. № 4 (19). C. 103–105.
4. Yefremov YU. V. Goluboye ozherel’ye Kavkaza. L., 1988. 158 s.
5. Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoyemov / pod red. F. A. Mordukhay-Boltovskogo. M.: Nauka, 1975. 240 s.
6. Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh otlozheniy / pod red. V. A. Abakumova. L.: Gidrometeoizdat, 1983. 239 s.
7. Kulikovskiy M. S., Glushchenko A. M., Genkal S. I., Kuznetsova I. V. Opredelitel’ diatomovykh vodorosley Rossii. Yaroslavl’: Filigran’, 2016. 804 s.
8. Hofmann G., Werum M., Lange-Bertalot H. Diatomeen im S¨ubwasser-Bentos von Mitteleuropa // Bestimmungsflora Kieselalgen f¨ur die ¨okologische Praxis Uber 700 der haufigsten Arten und ¨ihre Okologie. 2011. P. 1–908. (in German).¨
9. Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide electronic publication. National University of Ireland. Galway. http://www.algaebase.org (data obrashcheniya: 15.12.2021).
10. Round F. E., Crawford R. M., Mann D. G. The Diatoms. Biology and morphology of the genera. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 747 p.

For citation. Slonov T.L., Adzhieva D. H., Slonov L.H. The first findings of diatoms (bacillariophyta) in lake sekretnoe (Kabardino-Balkaria) // Reports of AIAS. 2022. Vol. 22, no. 1. P. 39–43.
DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-39-43

Read article

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук